ICD 10 - 10-cu Reviziyanın Xəstəliyin Beynəlxalq Sınıflandırılması

10-cu Reviziyanın Xəstəliyin Beynəlxalq Təsnifatı (ICD-10)

Bəzi infeksiya və parazitar xəstəliklər

( A00-B99 )

II NOVELTIES

( C00-D48 )

QAN, DEPOTRƏMƏSİ GÖSTƏRİCİLƏRİNİN İMMÜNE MEKANİZMİN ARTIRILMASI III XÜSUSİYYƏTLƏRİ

( D50-D89 )

ENDOKRİN SİSTEMİNİN IV XƏSTƏLİKLƏRİ, Yemək böhranı və maddələrin dəyişdirilməsinin təhlükəsi

( E00-E90 )

V VƏZİFƏSİ HÜQUQLARI VƏTƏNDAŞLAR

( F00-F99 )

XƏRÇƏNG SİSTEMİN VI XƏSTƏLƏRİ

( G00-G99 )

GÖZ GÖSTƏRİLMƏSİNİN VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

( H00-H59 )

QARANIN VIII XƏSTƏLİKLƏRİ VE MOSQUITOUS AYARLAMA

( H60-H95 )

SIRALAMA SİSTEMİNİN IX XƏSTƏLİKLƏRİ

( I00-I99 )

SOLUNUM ORGANLARIN X XƏSTƏLƏRİ

( J00-J99 )

XI XÜSUSİ GÖZƏLLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ

( K00-K93 )

Dəri və subkutan hüceyrələrin XII xəstəlikləri

( L00-L99 )

XÜSUSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

( M00-M99 )

UROLINE SİSTEMİN XIV HƏYATI

( N00-N99 )

XV PREGNANSİYA, GENİŞ VƏ PERİODİK DƏRƏCƏ

( O00-O99 )

PERİNATAL DƏRƏCƏDƏ ARALAN XVI ŞƏRTLƏR

( P00-P96 )

XVII KONJENİTAL ANOMALİYALAR [GƏMİRLİK QƏRARLARI], DEFORMASİYA VƏ XROMOSOME DISTURBANCES

( Q00-Q99 )

NORM'DAN XVIII MİKTOMLAR, BİLDİRİMLƏR VE DEVIATLAR, KLİNİK VE LABORATUVARLARDA DİĞER RUBRIKLARDA SINIRLI DEĞİL

( R00-R99 )

XIX YARALANMA, ZƏRƏR VƏ BAZA BAXA DƏRƏCƏ VƏZİYYƏTİNİN TƏRƏFİNDƏN SƏBƏBİ

( S00-T98 )

MORBIDITY və MORTALITY ÜÇÜN XX XÜSUSİ səbəbləri

( V01-Y98 )

XXI FAKTÖRLƏR NƏFƏRLİK SAĞLIĞI VƏ DƏSTƏK SAĞLIK XƏSTƏLİK MƏLUMATLARINA TƏTBİQ EDƏNLƏR

( Z00-Z99 )

Xüsusi məqsədlər üçün XXII kodlar

( U00-U89 )

MKB-10-da axtarın

Mətnlə axtarış:

Kod ilə axtar ICD 10:

Alfabetik axtarış

Rusiyada 10-cu Xəzər Xəstəlikləri üzrə Beynəlxalq təsnifatı ( ICD-10 ) əhalinin bütün şöbələrin tibbi müəssisələrinə müraciət etməsinin səbəbləri, ölüm səbəbləri nəzərə alınmaq üçün vahid normativ sənəd olaraq qəbul edilmişdir.

ICD-10, Rusiyanın Səhiyyə Nazirliyinin 27.05.97 saylı əmri ilə 1999-cu ildə RF-də səhiyyə xidmətinin praktikasına daxil edilmişdir. №170

Yeni revizyonun ( ICD-11 ) buraxılması 2017-ci ildə planlaşdırılır.