ICD 10 - 10-cu Revizyonun Xəstəliyin Beynəlxalq Sınıflandırılması

10-cu Reviziyanın Xəstəliyin Beynəlxalq Təsnifatı (ICD-10)

Bəzi infeksiya və parazitar xəstəliklər

( A00-B99 )

II NOVELTİYALAR

( C00-D48 )

III . Qan, qan damarlarının və immunitet mexanizmini əhatə edən təcrid olunmuş xəstəliklərin xəstəlikləri

( D50-D89 )

ENDOKRİN SİSTEMİNİN IV XƏSTƏLİKLƏRİ, Yemək böhranı və maddələrin mübadilə mübadiləsi

( E00-E90 )

V TƏHLÜKƏSİZLİK VƏZİFƏLƏRİ VƏTƏNDAŞLAR

( F00-F99 )

XƏRÇƏNG SİSTEMİN VI XƏSTƏLƏRİ

( G00-G99 )

GÖZ GÖSTƏRİLMƏSİNİN VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

( H00-H59 )

QƏRƏZİNİN VIII XƏSTƏLİKLƏRİ və ZƏLZƏLƏRİN AYARLANMASI

( H60-H95 )

ŞƏRHLƏR SİSTEMİNİN IX XƏSTƏLİKLƏRİ

( I00-I99 )

XƏSTƏLİK ORGANLARIN X XƏSTƏLƏRİ

( J00-J99 )

XI XÜSUSİ GÖZƏLLİK GÖSTƏRİCİLƏRİ

( K00-K93 )

Dəri və subkutan hüceyrələrin XII xəstəlikləri

( L00-L99 )

XÜSUSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

( M00-M99 )

UROLINE SİSTEMİN XIV HASTALIKLARI

( N00-N99 )

XV PREGNANSİYA, GENİŞ VƏ POST-GÜN DÖVRÜ

( O00-O99 )

PERİNATAL DƏRƏCƏDƏ ARALAN XVI ŞƏRTLƏR

( P00-P96 )

XVII KONJENİTAL ANOMALİYALAR [DEVELOPMENT DEFEKTLERI], DEFORMASYONLAR VE KROMOZOM DISTURBANCES

( Q00-Q99 )

NORM'DAN XVIII BİLDİRİMLƏR, BİLDİRİMLƏR VE DEVIATLAR, KLİNİK VƏ LABORATUVAR ÇALIŞMALARINDA TƏTBİQ EDİLMİŞ, DİGƏR RUBRİKLƏRİNDƏ DEĞİLDİR

( R00-R99 )

XIX TƏHLÜKƏSİZLİK, ZƏRƏRÇƏLƏR və BAZI DƏRƏCƏLƏR

( S00-T98 )

XORSİYA VƏ MORTALİSTLƏRİN XARİCİ SƏBƏBLƏRİ

( V01-Y98 )

XXI FAKTÖRLER ƏSAS SƏHİYYƏTİNİN SAĞLAMLIQ SAĞLAMLI KƏND TƏSİRLƏRİNDƏN TƏKLİF EDİLMƏSİ

( Z00-Z99 )

Xüsusi məqsədlər üçün XXII kodlar

( U00-U89 )

MKB-10-da axtarın

Mətnlə axtarış:

Kod ilə axtar ICD 10:

Alfabetik axtarış

Rusiyada 10-cu Xəstəliyin Beynəlxalq Təsnifatı ( ICD-10 ) əhalinin bütün şöbələrin tibb müəssisələrinə müraciət etməsinin səbəbləri, ölüm səbəbləri nəzərə alınmaq üçün vahid normativ sənəd kimi qəbul edilmişdir.

ICD-10, Rusiya Federasiyasının Səhiyyə Nazirliyinin 27.05.97 saylı əmri ilə 1999-cu ildə RF-nin səhiyyə xidməti praktikasına daxil edilmişdir. №170

Yeni revizyonun ( ICD-11 ) buraxılması 2017-ci ildə planlaşdırılır.